Pregled nije potrebno zakazivati, dođite sa djetetom u toku radnog vremena i dijete će biti primljeno po dolasku u ordinaciju.