Da, preporučujemo da adolescenti imaju jedan godišnji pregled. Rutinskim pregledom vaš tinenjdžer dobija priliku da dobije odgovore iz “prve ruke” na pitanja koja su mu neprijatna da postavi Vama ili nekoj drugoj odrasloj osobi. Osim toga, ovaj pregled se obično koristi i da bi se sa tinejdžerom popričalo o normalnim promjenama koje se dešavaju sa njegovim tijelom, kao i o zdravim stilovima života koji su važni za njihovo zdravlje.