Možda ste primijetili da se u medicini vrlo često pojavljuje simbol 2 zmije na velikom štapu sa krilima. Zmija generalno ima lošu konotaciju u narodu, ali je zanimljivo znati da taj simbol potiče iz Grčke mitologije. Konkretno, štap potiče od boga Asklepija (sin boga Apolona), zbog čega se i zove Asklepijev štap. Asklepije je u Grčkoj mitologiji bog medicine i u njegovu čast stari Grci su koristili neotrovne zmije u ritualima liječenja.

Porijeklo štapa i zmija ima više različitih priča, kao i značenje zmija. Naime, jedna verzija priče kaže da je Asklepije napravio štap kada mu je zmija (tada simbol mudrosti, liječenja i vasrksenja) šapnula sve tajne medicine. U drugim verzijama, Asklepije je dobio zmiju od boginje Atine koja mu je dala zmiju od meduze. U ovoj priči lijeva zmija je predstavljala smrt jer je sadržala otrov, a desna je imala moć oživljavanja mrtvih.

Što se tiče značenja zmija, jedna verzija predstavlja zmije kao znak plodnosti i ponovnog rođenja zbog njihove sposobnosti da mijenjaju kožu. Dok druga verzija zmije predstavlja kao moć kontrole života i smrti.

Na kraju, Zevs je ubio Asklepija jer je njegova moć oživljavanja remetila balans života i smrti i u njegovu čast napravio sazvežđe Zmijonosac.

Izvori:
https://sh.wikipedia.org/wiki/Asklepije
https://en.wikipedia.org/wiki/Asclepius
https://en.wikipedia.org/wiki/Rod_of_Asclepius