Korisnici dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja „GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO” od sada mogu koristiti usluge ljekarskog pregleda u našoj ordinaciji u Podgorici.
Adresa: Svetozara Markovića 5
Kontakt telefon za zakazivanje: 020 244 244